Search Company

Enter keyword for search:

image

Zito Luks AD Skopje

Компанијата Жито Лукс АД Скопје е основана во 1946 г. во Скопје. Со повеќе од 60 години традиција во производството и продажбата на леб, брашно и печива, Жито Лукс е една од водечките компании на пазарот во Р. Македонија во областа на производството на храна, а воедно и водечка компанија во производството на леб и брашно. Во 2001 г., компанијата Жито Лукс стана членка на интернационалната групација на компании, Елбиско Холдинг С.А., која е и доминантен акционер.

image

Ohridska Banka Societe Generale Group

Банкарски услуги

image

Мелон Солушнс Дооел

www.mellongroup.com

image

DOO SAITIS

Saitis fashion industry was founded in 1978 in Larissa, Greece. Since then Saitis clothing production has been growing constantly as a result of the high quality services and a fair price.

image

ECOLOG

Infrastructure and life support services

image

BIM FOOD

замрзнување, складирање, пакување и дистрибуција на шумски плодови за домашни и странски клијенти.

image

DOO X3M Labs

X3M Labs is a global IT company providing Software Services to clients across a multitude of business lines. We provide product expertise and consulting services for web based enterprise solutions, web applications and web building software.

image

Dooel Vasidora

Производство и продажба на женска горна облека

image

panExpert

prodazba na beli peciva, slatki i dr

image

AD ПроКредит Банка

ПроКредит групата се состои од 21 финансискa институциja во чии фокус е да обезбедат одговорни банкарски услуги во земји во развој и економии во транзиција.

image

АМЦ ДОО

Трговија на мало со компјутери, софтвер и периферни единици во специјализирани продавници

image

DOOEL Kuliteks

proizvodvstvo i trgovija na konfekciski proizvodi

image

Кроациа Осигурување - Живот Скопје

Осигурување на живот

image

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје

ВИНЕР Осигурување е осигурителна компанија која е во сопственост на Vienna Insurance Group – Wiener Städtische, една од најголемите осигурителни групации во Централна и Источна Европа.

image

Soloprom-Skopje

Prodazaba na materijali za kujni i enterieri i uslugi

image

K.S ROLOSPAS-PRILEP

Proizvodstvo na plasticni proizvodi od PE,PP,PVC

image

Tehnomatik dooel

Tehnicka komercija od oblasta na industriska pnevmatika.

image

Vardarskiot Razvojno Planski Region

Vardarskiot Razvojno Planski Region

image

Tehno guma Stip

Proizvodstvo na delovi

image

Makedonska berza AD Skopje

Berzata e organiziran sekundaren pazar za trguvanje so hartii od vrednost

Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 »

New user?

Existing Users

You can register by filling in the:
following form for

Please enter your username and password

Username: 

Password: